Lær om evolutionsteorien

Atlas of Creation - kreationisme baseret på videnskab?


Mutation – gen – DNA-molekyle

En mutation er en arvelig ændring i organismen – modsat en ændring som fx en brækket arm, som jo ikke går i arv til næste generation. Mutationen – ændringen – er sket i de arvelige anlæg, som består af en lang række gener, der igen er samlede i makromolekyler kaldet DNA-molekyler eller DNA-strenge eller kromosomer. Alle menneskets celler indeholder i hver celles cellekerne 23 par DNA-strenge/kromosomer, hvoraf kun det 23. par er forskelligt for kvinder og mænd (= kønskromosomet).

Mutationer kan have en del forskellige årsager, bl.a.:
1) et spontant kemisk nedbrud,
2) (ioniserende/radioaktiv) bestråling,
3) replikationsfejl (fejl ved deling/vækst),
4) fejl med genoverkrydsning (lige efter en befrugtning, hvor de to køns gener krydses/blandes tilfældigt, hvorfor fx to søskende aldrig er helt magen til hinanden).

"Intet i biologien giver mening, hvis det ikke ses i sammenhæng med evolutionsteorien"
Dobzhansky

Hvad Charles Darwin ikke vidste


Pattedyr
Pattedyr er varmblodede
Pattedyr føder levende unger
Pattedyr indånder luft